Kontakt

Interexpo Sp. z o.o.
ul.Łąkowa11, 90-562 Łódź

NIP 725-17-29-133

REGON 472175060 

www.interexpo.pl

Grzegorz Wiśniewski

Prezes Zarządu

tel/fax + 48 42 637 10 14
mobile +48 601 242 329
grzegorz.wisniewski@interexpo.pl 

Andrzej Nawrot

Specjalista ds realizacji zabudowy 

tel/fax + 48 42 637 10 14
mobile +48 605 880 445
andrzej.nawrot@interexpo.pl